دفتر آموزگار - بخش گونا گونی گیا هان
دفتر آموزگار
نمونه سوالات , طرح درس, یاداشت های روزانه , مطالب آموزشی
آرشيو مطالب
موضوعات مطالب
آمار و امکانات وبلاگ

خطاطي نستعليق آنلاين مهدویت امام زمان (عج)
طراح قالب
http://lox2lox.blogfa.com/post-6.aspx
http://lox2lox.blogfa.com/post-6.aspx
طراح قالب : داود دامن افشان

RSS
پيام مديريت وبلاگ : با سلام، به اين وبلاگ خوش آمديد. لطفا ما را از نظرات و پيشنهادات خود براي بهتر شدن مطالب وبلاگ آگاه سازيد.
بخش گونا گونی گیا هان
دانه ها را به به دو گروه دانه های ………………..و ……………… تقسیم می کنند .

۱-قسمت های اصلی هر گیاه …………ساقه و برگ می باشد .

۲- گیاهانی که دارای ریشه ی ………………هستند آب باران را به خوبی جذب می کنند .

۳-کار رساندن آب و مواد غذایی از ریشه به برگ ها به وسیله ی ………………انجام می شود .

۴ – گیا هانی ماننذ چنار و لوبیا دارای برگ های …………………..هستند .

۶ – در گیاه شلغم ………………آن خوراکی است .

۷- ریشه ی راست مخصوص گیاهانی است که برگ های …………..دارند .

۸ –در گیاهان از گل …………..به وجود می آید .

۹- بیشتر غذا های ما از گیاهان ………………………است .

۱۱ – درخت کاج ……………ندارد ودانه های آن در ………………..تشکیل می شود .

۱۲ – پوست دانه ها ی ……………….به راحتی جدا می شوند .

۱۳ –در گیاه هویج غذا در ……………ذخیره می شود .

۱۴ –گیاه شناسان گل ها را بر اساس تعداد ……………..طبقه بندی می کنند .

۱۵ –دانشمندان گیاهان دانه دار را به دو گروه گل دار و ……………….طبقه بندی می کنند .

۱۶ –درخت سیب جزء گیاهان ………….است .

۱۷ –در گیاه کرفس …………….آن خوراکی است .

۱۸ – بعضی از گیاهان بوته هستند وبعضی دیگر به صورت …………..می باشند .

۱۹ – گیاهانی که برگ های دراز و باریک دارند ریشه ی آن ها ……………..هستند .

۲۰ – دانه هایی مانند گندم و جو ……………..قسمتی هستند .

بخش جانوران

سوالات فصل دوم جانوران

۱-پنج گروه جانوران مهره دار …………..و …………..و ………….و …………..و……..هستند.

۲-جانورانی را که ستون مهره ندارند …………………می گویند.

۳-ماهی ها برا ی حرکت سریع از ………………استفاده می کنند

۴-پوست بیشتر ماهی ها از …………………و……………است .

۵-ماهی ها در آب …………………….می کنند که از هر تخم یک ماهی به وجود می آید.

۶-نوزاد قور باغه ………………و……………..دارد وباید مانند ماهی در آب زندگی کند .

۷-به جانورانی مانند سوسمار ولاک پشت …………………….می گوییم

۸-روی بدن خزندگان از ………………پوشیده شده است .

۹-پستان داران ……………..و به بچه های خود ……………….می دهند .

۱۰-خزندگانی که در آب زندگی می کنند برای نفس کشیدن به ………………..می آیند.

۱۱-در پرندگان حس …………..قوی تر است .

۱۲-پرند گانی مانند ……………..و……………. نمی توانند پرواز کنند

۱۳-همه ی خزند گان با …………….تنفس می کنند

۱۴-پرندگان به جای لب و دهان ………………دارند

۱۵-دلفین جزء جانوران ……………است .

۱۶-خفاش جزء جانوران …………….است .

۱۷- سطح بدن پستان داران از ………………پوشیده شده است .

۱۸-به جانورانی که دو مرحله زندگی  (یکی در آب و یکی در خشکی)دارند………..می گویند.

۱۹- اندام نفس کشیدن در خشکی ……..و در آب ……………..است .

۲۰-اسکلت جانوران از جنس …………….است .

۲۱-از روی هم قرار گرفتن مهره ها………………..تشکیل می شود ..

۱-من چه ماده ای هستم ؟ (قابل مشت کردن نیستم ،هر جا با شم به شکل ظرف هستم .)

الف – جامد                 ب- مایع                 ج –گاز               د – هیچکدام

۲ –در یک روز تابستان که دمای هوا ۴۰ درجه است   شنا گری مشغول شنا می باشد  اگر دمای آب استخر ۱۸ درجه باشد دمای بدن شناگر چه قدر است ؟

الف – ۴۰ درجه               ب-   ۱۸ درجه            ج- ۳۷ درجه            د- هیج کدام

۳- کدام ماذه در طبیعت همواره به حالت گاز است .؟

الف –آب                ب –کربن                    ج – هوا               د – گو گرد

۴- سیم های برق خیا بان ها در تابستان چگونه است ؟

الف – اویزان می باشند                               ب – کشیده می شوند

ج -  فرقی نمی کند                                     د – در همه ی فصل ها یکسان است .

۵ – من چه نوع ماده ای هستم ؟(قابل لمس کردن هستم ،موقع جا به جایی،تغییر شکل نمی دهم)

الف – مایع                  ب – گاز                 ج -    جامد               د- هیچ کدام

۶- هوای اطراف زمین را چه می گویند ؟

الف – اکسیژن                 ب- اتمسفر                  ج – اوزن             د – ابر

۷- برای تبدیل یک جامد به مایع ،باید ان را ……………….،

الف – داغ کنیم                  ب – سرد کنیم                      ج- هم بزنیم

۸- کدام رابطه در تبدیل یخ به آب و آب به بخار صحیح است .

الف – سرما وگرما                  ب – سرما و سرما

ج – گرما و گرما                    د -  گرما و سرما

۹- به چه موادی مایع می گویند ؟

الف- به موادی که از خودشان شکل معینی دارند .              ب- به موادی که بخار می شوند .

ج- به موادی که از خود شکل ندارند و شکل ظرف به خود می گیرند .

د – به موادی که بخار می شوند .

۱۰- اگرآب  اقیانوس ها و دریا ها همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟

۱۲ – در چه صورتی می توان ماده ی مایعی را به جامد تبدیل کرد ؟

۱۳ –پس از بارش باران که زمین خشک می شود چه اتفاقی رخ می دهد ؟

۱۴- اب در چه درجه ای یخ می زند ؟

۱۵- اگر گلوله ی فلزی را گرما دهیم حجم ان چه می شود .؟

۱۶- آب در چه دمایی معمولا به جوش می آید؟.

۱۷ –دما سنج جیوه ای چگونه کار می کند ؟

۱۸- گاهی در ابتدای تابستان باد لاستیک های اتومبیل ها را کاهش می دهند علت آن چیست ؟

۱۹- علت این که گاهی اوقات جنگل ها به خودی خود آتش می گیرند چیست ؟

۲۰ – ابر نزدیک زمین را چه می گویند ؟

۲۱- بخار آب درهوای سرد به چه صورت در می آید ؟.

دانش آموز عزیز :سطح سوالات از نظر شما چگونه است ؟

الف – خیلی سخت              ب- سخت                 ج – ساده            د- متوسط

۱- اجزای مهم یک گیاه را نام ببرید؟

۲- کار گل ، میوه ، دانه و ساقه را بنویسد؟

۳-  قسمت های مختلف یک دانه را بنویسد؟

۴- مراحل رشد لوبیا را توضیح دهید؟

۵-   ۳ دانه ی یک قسمتی و ۳ دانه ی ۲ قسمتی نام ببرید؟

۶-   ۳ میوه ی یک دانه ای و ۳ میوه ی چند دانه ای نام ببرید؟

۷-   ۲ میوه نام ببرید که دانه ی آنها خوراکی باشد و ۲ میوه نام ببرید که دانه ی آنها غیر خوراکی باشد؟

۸-  یک گیاه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد نام ببرید؟

۹-  دانه ها را بر چه اساس تقسیم بندی می کنند؟

۱۰- چنگل چگونه جایی است و چه فوایدی دارد؟

۱۱-   ۳ جانورکه درآْب ، ۳جانور که در بیابان ، ۳جانور که درآب وخشکی ، ۳ جانور اهلی ، ۳ جانور وحشی و ۳جانورکه به رنگ محیط درمی آیند نام ببرید؟

۱۲- چرا در بیابان جانور و گیاه کم است و یگ گیاه بیابانی نام ببرید؟

۱۳- چه چیزهایی سبب آلوده شدن آب و هوا می شود و چه راه هایی برای جلوگیری از آلودگی آب و هوا می شناسید؟

۱۴-   ۴ نوع پوشش مختلف بدن جانوران را نام ببرید و برای هر نوع پوشش ۳ جانور نام ببرید؟

۱۵-پوشش های سنگین و کلفت چه مشکلاتی رابرای جانور ایجاد می کند و ۲جانور نام ببرید که پوشش سنگین دارد؟

۱۶-  پوشش های مختلف بدن انسان را نام ببرید؟

۱۷-  دو جانور نام ببرید که پوست بدنشان برهنه است؟

۱۸-  مایع، جامد و گاز را تعریف کنید وبرای هر کدام دو مثال بنویسید؟

۱۹- تفاوت مایع و جامد، گاز و جامد، مایع و گاز را بنویسید؟

۲۰- ماده را تعریف کنید و حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟

۲۱- چگونه می توان مایع را به جامد و یا گاز تبدیل کرد؟

۲۲- حجم و جرم را تعریف کنید و تفاوت آنها را بنویسید؟ و وسیله ی اندازه گیری ترازو را نیز بنویسید؟

۲۳- آزمایشی برای نشان دادن تفاوت جرم و حجم بنویسید؟

۲۴-  حجم و جرم یک کیلو پنبه و یک کیلو آهن را مقایسه کنید؟

۲۵- آزمابشی بنویسید که نشان می دهد مواد جا می گیرند؟

۲۶- چگونه می توان اشیا را به حرکت درآورد؟

۲۷- نیروی کشش زمین را تعریف کنید و بنویسید به کدام سمت است و سه مثال برای آن بنویسید؟

۲۸- زمین چه اجسامی را با نیروی بیش تری به سمت خود می کشد؟

۲۹-  بالا رفتن از پله سخت تر از پایین آمدن است چرا ؟

۳۰- چشمه ی نور را تعریف کنید با مثال؟ و بنویسید چگونه سایه درست می شود؟

۳۱- از نور چه استفاده هایی می کنیم و پرنورترین چشمه ی نور چیست؟

۳۲- اگر خورشید از کنار بتابد سایه چونه است و اگر خورشید از بالا بتابد سایه چگونه است؟

۳۳- اجسام شفاف چه اجسامی هستند؟

۳۴- چه چیزهایی سایه ندارند و اندازه ی سایه به چه چیز بستگی دارد؟

۳۵- صدا چگونه تولید می شود؟ چند صدای مفید وچند صدای مضر وچند صدای کلفت وچند صدای نازک رانام ببرید؟

۳۶- آزمایشی برای نشان دادن صدای نازک و کلفت بنویسید؟ (به جز آزمایش خط کش)

۳۷- آزمایش خط کش و تولید صدا را توضیح دهید؟

۳۸- ویژگی های هوا را نام ببرید و بنویسید چگونه می توانیم وجود هوا را احساس کنیم؟

۳۹- آزمایشی بنویسید که نشان می دهد در خاک هوا وجود دارد؟

۴۰-  آزمایش گذاشتن درپوش روی شمع ها چه چیزی را نشان می دهد؟

۴۱- چه چیزهایی ( گروه هایی) برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند نام ببرید؟

۴۲- جانوران داخل خاک یا آب چگونه نفس می کشند؟ انسان به وسیله ی چه چیزی نفس می کشد؟

۴۳-  باد و طوفان را تعریف کنید؟ و بنویسید از چه وسیله ای برای اندازه گیری دمای هوا و از چه وسیله ای برای تعیین جهت باد  استفاده می کنیم؟ و چه چیزهایی در اطراف ما جهت باد را نشان می دهند؟

۴۴- مایع درون دماسنج چیست؟ دماسنج چگونه کار می کند توضیح دهید؟

۴۵-  چه زمانی از روز هوا گرم تر است ؟ چرا؟

۴۶-  باد در انجام چه کارهایی به ما کمک می کند نام ببرید؟

۴۷- چه چیزهایی سطح زمین را تغییر می دهد و کدام بیش تر سطح زمین را تغییر می دهد؟

۴۸- چگونه می توانیم از خاک محافظت کنیم؟ چه خاک هایی زودتر شسته با آب شسته می شوند و از بین می روند؟

۴۹- کوه و دره را تعریف کنید و بنویسید چگونه دره درست می شود؟

۵۰- خاک چه فایده هایی برای ما دارد و چه قسمت گیاه باعث نگه داری خاک می شود؟

۵۱- آبرفت را تعریف کنید با توضیح؟

۵۲-  ما برای اینکه خوب رشد کنیم به چه مواد غذایی و چه چیزهایی نیاز داریم؟

۵۳- چه غذاهایی برای رشد و سلامتی بدن مفید و چه غذاهایی برای رشد و سلامتی بدن مضر است؟ میکروب ها از چه طریق وارد بدن می شوند؟

۱-کدام یک از جانوران زیر زیر برای خود لانه می سازد ؟

گرگ                               شیر                       لک لک                    بز

۲-کدام یک از جانوران زیر هم گوشت خوار و هم گیاه خوار است

گاو                            شیر                          خرس                    گرگ

۳- کدام یک از جانوران زیر بچه زا نیست .؟

وال                              شتر                              عقاب                   اسب

۴- کدام عبارت درست است

الف – همه ی پستاندارن در خشکی زندگی می کنند

ب-  همه ی پرندگان پرواز می کنند

ج – همه ی پستانداران بچه زا هستند

د – دوزیستان در دوره ی بلوغ با آبشش تنفس می کنند .

۵-کدام جانور با بقیه هماهنگی ندارد ؟

مار                        ملخ                      پشه               کرم خاکی

۶- ماهی ها و دو زیستان از چه نظر به هم شبیه هستند ؟

الف )- هر دو آبشش دارند .

ب)-هر دو مکان زندگی شان یکی است .

ج )-هر دو مهره دار هستند .

د) –هر سه مورد صحیح است

۷ – ماهی ها چه شباهتی با پستانداران دارند ؟

الف )-نوع اندام حرکتی                                     ب )- نحوه ی تنفس

ج )- ستون مهره ها                                          د )-پوشش بدن

۸- ساختمان بدن  وال با کدام یک از جانوران زیر شباهت بیشتری دارد ؟

گوسفند                  ماهی قزل آلا                     اردک             کوسه ماهی

۹- کدام حیوان آبشش دارد ؟

وال                        تمساح                  نوزاد قورباغه                سمندر

۱۰- پوست کدام یک از جانوران زیر پولک ندارد ؟

دلفین                     مار                         سوسمار                   ماهی

۱۱-محل آبشش ها در کجاست ؟

زیر شکم                      قفسه ی سینه               دو طرف سر            دهان

۱۲- خزندگان …………

بی مهره هستند                      خون گرمند             تخم گذارند                 پستان دارند

۱۳ –کدام پرنده دید قوی تری دارد ؟

پرستو                     مرغ                          عقاب                   اردک

۱۴- ماهی ها به وسیله ی باله ای که در ……….خود دارد به جلو حرکت می کند .

پهلوی                      پشت                   دم                  سینه

۱۵- کدام حیوان هم گیاه می خورد و هم گوشت ؟

خرس                   گرگ                    بز                    اسب

۱۶-کدام یک از جانوران زیر صدف دارد ؟

مار                        مار مولک                 حلزون                لاک پشت

۱۷- کف پای کدام یک از پرندگان زیر پهن تر است ؟

خروس                  لک لک                عقاب                  اردک

۱۸- کدام یک از جانوران زیر با جانوران دیگر از لحاظ طبقه بندی شباهت ندارد .؟

شیر                       مرغ                      پشه                        مار

۱۹-کدام جانور جزء دو زیستان نیست ؟

لاک پشت                        سوسمار                    عقرب               مار مولک

۲۰- پوشش بدن جانور بدن را را ………….

گرم نگه می دارد                محافظت می کند          مخفی می سازد           هر سه مورد


سوالات تکمیلی

‌در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

۱- انرژی بدن انسان از مواد غذایی به دست می آید.

۲- با بستن سد بر روی آب رودخانه ها می توان انرژی آب را ذخیره کرد.

۳- از انرژی آب جاری می توان برای به حرکت در آوردن چرخ ها و تولید برق استفاده کرد.

۴- استفاده نادرست و زیاد از سوخت ها باعث آلودگی هوا می شود.

۵- از میان انرژی های خورشید، آب، ‌سوخت و باد، ‌انرژی سوخت هوا را آلوده می کند.

سوالات تشریحی

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :

۱- در گذشته بیشتر از چه سوخت هایی استفاده می شد؟

از سوخت چوب و ذغال سنگ

۲- آیا می دانید انرژی خورشید چه کاربردهایی دارد؟

انرژی خورشید باعث رشد گیاهان می شود. باعث بخار شدن آب بر روی زمین و دریاها شده و تشکیل ابر و ریزش باران می دهد. انرژی خورشید زمین را گرم کرده تا انسان و موجودات زنده دیگر بتوانند بر روی زمین زندگی کنند.

۳- از انرژی باد چه استفاده ایی می شود؟

برای تولید برق و بالا کشیدن آب از چاه.

۴- یک انرژی را نام ببرید که هوا را آلوده نمی کند؟

انرژی خورشید.

۵- دو نمونه مثال بزنید که نشان دهد چگونه انرژی به هدر می رود؟

روشن بودن لامپ های اضافی و به هدر رفتن انرژی الکتریکی. سوخت گیری بیش از بنزین مورد نیاز و بیرون ریختن بنزین از باک اتومبیل.

۶- این شکل چه چیزی را نشان می دهد و از چه انرژی استفاده می کند؟

یک آب گرمکن خورشیدی است که نشان می دهد با کمک انرژی خورشیدی می توان آب داخل لوله را گرم کرد.

۷- برای انجام دادن چه کارهایی از سوخت ها استفاده می کنند؟

گرم کردن آب در آبگرمکن، حرکت اتومبیل ها، پختن غذا و …

اندام های حرکتی فصل دهم علوم پایه سوم ابتدایی
حرکت آرام در بی مهره ها ( به کمک ماهیچه ها و اسکلت خارجی )
انواع حرکت در جانوران
حرکت سریع در مهره داران ( به کمک ماهیچه ها و اسکلت داخلی )
اسکلت خارجی در بی مهره ها
انواع اسکلت در جانوران
اسکلت داخلی در مهره داران ( از جنس استخوان و غضروف)
ماهیچه ها
بعضی از اندام های بدن از ماهیچه درست شده اند. تقریبا تمام جانوران ماهیچه دارند.آنچه به عنوان گوشت در بدن
یک جانور وجود دارد ماهیچه است. البته در قصابی ها ماهیچه را فقط قسمت معینی از گوشت گوسفند یا گاو به شمار
می آورند.اما در اصطلاح علمی همه ی قسمت های قرمز رنگ و گوشتی بدن ، ماهیچه است.رنگ ماهیچه ها در
جانوران مختلف کمی فرق می کند. مثلا در گاو و گوسفند قرمز ، اما در مرغ و ماهی سفید است. همه ی حرکت های
بدن مانند پلک زدن چشم، توپ بازی ، تپش قلب و … به وسیله ی ماهیچه ها انجام می شود.
انواع ماهیچه ها
انسان ها سه نوع ماهیچه دارند:
نوع اول به استخوان ها چسبیده است و برای حرکت دادن به کار می رود این نوع ماهیچه تنها هنگامی که اراده کنید
عمل می کند به همین دلیل آن را ماهیچه های ارادی نامیده اند. هنگامی که بخواهید حرکت کنید این نوع ماهیچه
اسکلت را می کشد و آن را از محل مفصل ها خم می کند. مثل ماهیچه های دست ، پا ، گردن ، فک،چشم

نوع دوم ماهیچه ممکن است بدون آن که متوجه باشید منقبض شود و در خواب هم کار خود را انجام می دهند و به
همین دلیل آن را ماهیچه ای غیرارادی نامیده اند . مثل : ماهیچه های معده ، روده ، مری
نوع سوم ماهیچه که در قلب وجود دارد ماهیچه ی قلبی نامیده می شود و می تواند سال ها بدون خستگی یکسره کار
کند.
استخوان ها
مهره داران در بدن خود اسکلتی از جنس استخوان و غضروف دارند. مهم ترین قسمت اسکلت ، ستون مهره است،
که در پشت بدن مهره داران وجود دارد. اسکلت داربست سختی است که بخش های نرم بدن جانور را نگه می دارد.
بدون اسکلت بیش تر جانوران به اشیای سست و شلی تبدیل می شدند که هیچ شکل معینی نداشت. اسکلت به
جانوران امکان می دهد که بدنی با شکل های متنوع و بخش های متمایز برای حرکت و انجام دادن وظایف جداگانه
داشته باشد.همین طور در ساختمان ها نیز برای اینکه دیوارها و سقف ساختمان ها نریزند، اسکلتی از جنس آهن
درست می کنند تا دیوار ها و سقف محکم نگه داشته شوند.بدون اسکلت شنا کردن ، دویدن ، برداشتن چیزها و
جویدن تقریبا غیرممکن است.
استخوان ها بافت زنده اند به همین دلیل بعد از شکسته شدن ترمیم می شوند و دوباره رشد می کنند استخوان ها با
هم اسکلت محکم و سبکی می سازند که قسمت های نرم بدن به آن متّصل است.
-۱ اسکلت بدن را صاف و محکم نگه می دارد.
-۲ اسکلت به بدن شکل می دهد.
در بدن انسان اسکلت چند کار مهم انجام می دهد: ۳- اسکلت به کمک ماهیچه ها ، باعث حرکت بدن می شود.
-۴ اسکلت از اندام های داخلی بدن محافظت می کند.

مثلا جمجمه از مغز محافظت می کند. قفسه ی سینه از قلب و شش ها محافظت می کند. ستون مهره ها از نخاع
محافظت می کند.
مفصل ها
ماهیچه ها و مفصل ها به اسکلت امکان می دهند که حرکت های پیچیده ای انجام دهد . اسکلت بدن ما یک پارچه
نیست ، بلکه قطعه قطعه است و در قسمت هایی ، این قطعه ها به هم وصل شده اند. به محلی که یک استخوان به
استخوان دیگر وصل می شود، مفصل می گویند. مفصل ها نقاطی برای خم شدن و لغزیدن هستند که در آن ها
استخوان ها با هم تماس پیدا می کنند.
مفصل های بدن از نظر حرکت کردن ، به سه شکل هستند:
-۱ متحرّک : این مفصل ها حرکت زیادی دارند. مثل مفصل کتف ، بازو ، زانو
-۲ نیمه متحرّک : این مفصل ها حرکت کمی دارند. مثل مفصل ستون مهره
-۳ ثابت: این مفصل ها حرکتی ندارند.مثل مفص جمجمه ( در جمجمه در محل اتصال استخوان ها ، هیچ حرکتی وجود
ندارد.)
آسیب های استخوان و ماهیچه
استخوان ها بسیار محکم اند، اما اگر ضربه ای بر آن ها وارد شود ، ممکن است یکی از آن ها بشکند. چند نوع
شکستگی وجود دارد. در برخی ، سطح پوست پاره نمی شود. در برخی دیگر ممکن است استخوان شکسته، پوست را
پاره کند و از زیر پوست نمایان شود که به این گونه شکستگی ها شکستگی مرکّب می گویند.
قسمتی از بدن که به شکستگی مبتلا شده، بسیار دردناک بوده و حرکت دادن آن مشکل است. ممکن است پوست
دچار تغییر رنگ شود و باد کند. در صورتی که مشکوک به وجود شکستگی شویم ، باید به پزشک مراجعه کنیم.

 

عکسی که از آن قسمت گرفته می شود میزان شکستگی را نشان می دهد.اگر شکستگی سخت باشد ، پزشک دو سر
استخوان های شکسته را به هم جفت می کند و اندام را گچ می گیرد تا استخوان ترمیم پیدا کند. در این حالت
استخوان باید در جای خود ثابت نگه داشته شود.
در رفتگی هنگامی پیش می آید که استخوان های یک مفصل از جای طبیعی خود حرکت کنند. مفصل در رفته بسیار
دردناک است و نمی توان آن را به اندازه ی طبیعی حرکت داد.
گاهی به ماهیچه فشار زیادی می آید و محل اتّصال ماهیچه به استخوان پاره می شود که به آن پاره شدن ماهیچه می
گویند. محل پاره شدن ماهیچه ورم می کند و کبود و دردناک می شود.
اگر بدون نرمش شروع به ورزش یا فعالیت شدید کنید، دچار گرفتگی ماهیچه می شوید.
اگر کار زیاد ( مثلا دوچرخه سواری طولانی یا دویدن طولانی ) انجام دهید، دچار کوفتگی ماهیچه می شوید.
استخوان های دست و شانه چون حرکت زیاد دارند، بیش تر ممکن است از جای خود در آیند.
بیش تر بدانید:
قوی ترین استخوان بدن ، استخوان قلم پا است این استخوان می تواند در حدود ۱۸۰ کیلو گرم بار را تحمل کند.
کوچک ترین استخوان بدن استخوان رکابی در داخل گوش داخلی قرار دارد.
ماهیچه هایی که بدن را به حرکت در می آورند درست زیر پوست هستند. با هر حرکت آن ها ، بدن شکل تازه ای به
خود می گیرد. بیش از ۶۴۰ ماهیچه ی اسکلتی در بدن وجود دارند که کارهای گوناگونی انجام می دهند.
ماهیچه ها دو به دو با هم کار می کنند.
ماهیچه های دو سر ، بازو را به طرف بالا می کشد. ماهیچه های سه سر ، بازو را به طرف پایین می کشند.
در استخوان ها رگ های خونی وجود دارد که غذای استخوان را تامین می کند.

 

 

هر ماهیچه با رشته های محکمی به نام تاندون ( زردپی ) به استخوان ها متصل است. زمانی که ماهیچه ای جمع می
شود، استخوان ها را می کشد و بدن را به حرکت در می آورد.
برچسب‌ها: بخش گونا گونی گیا هان, بخش جانوران, بخش گرما و مواد 1و2, نمونه سوالات امتحانی شماره 1, آزمون ویژه دانش آموزان تیز هوش, پرسشهای بخش منابع انرژی, تحقیق اندامهای حرکتی فصل دهم علوم پایه سوم ابتدایی

موضوع مطلب : ابتدایی
نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ توسط محمد فرامرزی | لينک ثابت |
عناوين آخرين مطالب ارسالي
»»